ΜΟΥΣΙΚΕΣ ΒΡΑΔΙΕΣ
Τραγούδι: Λίζα Ανδρέου
Κιθάρα τραγούδι : Βασίλης Χατζηλούκας
Μπουζούκι: Παναγιώτης Πανταζόπουλος
Έναρξη 22:00μμ. Λήξη 02:30πμ.
ΜΟΥΣΙΚΕΣ ΒΡΑΔΙΕΣ
Τραγούδι : Λίζα Ανδρέου
Κιθάρα τραγούδι: Βασίλης Χατζηλούκας
Μπουζούκι:Παναγιώτης Πανταζόπουλος
Έναρξη 22:30μμ. Λήξη 03:00πμ.


ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ
.DE .GR .BG

Copyright © 2001-2014 Estiatoria.com
Η χρήση των εικόνων και δεδομένων από την ιστοσελίδα, απαγορεύεται χωρίς αναφορά στην ιστοσελίδα μας.
Η ευθύνη για την ακρίβεια των δημοσιευμένων των πληροφοριών είναι των καταχωρημένων κέντρων.
Παρακαλώ, να ενημερώστε τον διαχιριστή του estiatoria.com για τυχών ανακρίβειες πληροφοριών εδώ