Τραγούδι :Λίζα Ανδρέου
Κιθάρα τραγούδι :Βασίλης χατζηλούκας
Μπουζούκι :Παναγιώτης πανταζόπουλος

Τραγούδι : Λίζα Ανδρέου
Κιθάρα τραγούδι : Βασίλης Χατζηλούκας
Μπουζούκι : Παναγιώτης Πανταζόπουλος

ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ
.DE .GR .BG

Copyright © 2001-2014 Estiatoria.com
Η χρήση των εικόνων και δεδομένων από την ιστοσελίδα, απαγορεύεται χωρίς αναφορά στην ιστοσελίδα μας.
Η ευθύνη για την ακρίβεια των δημοσιευμένων των πληροφοριών είναι των καταχωρημένων κέντρων.
Παρακαλώ, να ενημερώστε τον διαχιριστή του estiatoria.com για τυχών ανακρίβειες πληροφοριών εδώ